Vårt recept för hållbarhet

Allt vi på Kockens gör har sitt ursprung i naturen. Därför är det naturligt för oss att göra allt vi kan för en välmående miljö.

Mer ekologiskt

Kockens ekologiska kryddor är mer efterfrågade än någonsin, och vi utökar hela tiden vårt sortiment. Därför letar vi alltid efter leverantörer som kan garantera att kraven för ekologisk märkning nås och att smaken på produkten håller samma höga kvalitet som du är van vid.

Till ekologiska kryddor

Fairtrade – schysstare kryddor

Vår ambition är alltid att när möjligheten finns välja Fairtrade-certifierade råvaror. Då vet vi att kryddorna odlas med omtanke om både naturen och odlarens sociala villkor och trygghet. Genom att välja både ekologiskt och Fairtrade gör vi ett mindre avtryck och bidrar till en hållbar balans i världen.

Till Fairtrade-märkta kryddor

Bättre förpackningar

Inom Kockens ställer vi höga krav på våra förpackningar ur ett matsäkerhetsperspektiv. Följande krav utgår vi ifrån vid all förpackningsutveckling:
– produkterna ska hålla länge
– skydda mot fukt och smuts
– skydda mot stötar under transport och hantering
– produkten är lätt att använda och dosera

Vår målsättning inom förpackningsutveckling är att steg för steg sträva mot en minskad klimatpåverkan av Kockens förpackningar. Kockens är också anslutna till DLF:s branschinitiativ Plastinitiativet 2022. I dagsläget är 99,45% av allt förpackningsmaterial för våra varumärken är materialåtervinningsbart.

Fokus på hälsan

Hållbarhet handlar förutom miljön om människors hälsa. Därför ser vi löpande över och minskar salt- och sockerhalten i våra kryddblandningar – små förändringar som har stor påverkan i det långa loppet. Det senaste året har vi därför minska salthalten med 8,3 ton och sockerhalten med 2,1 ton i våra kryddblandningar. Självklart utan att kompromissa med den goda smaken!

 

Fossilfri produktion

Från den 1 januari 2019 är produktionen vid Culinar/Kockens anläggning i Fjälkinge helt fossilfri. Vi köper enbart el från förnyelsebara källor och uppnår därmed ett av våra hållbarhetsmål; en helt fossilfri produktion i Fjälkinge.

Läs mer här

Fossilfria transporter

En stor del i vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi kan bidra till minskning av koldioxidutsläpp från våra transporter, då det dagligen går lastbilar från vår fabrik i Fjälkinge till kunder i hela Sverige. Kockens har skrivit på DLF:s Transportinitiativet 2025 och det innebär att Kockens har som målsättning att ha fossilfria transporter från 2025. Det första steget togs 1 februari 2020 då Kockens gick över till HVO bränsle. HVO, hydrerad vegetabilisk olja (tallolja ), minskar våra CO2 utsläpp från inrikestransporter med 85%, vilket motsvarar 50 ton på årsbasis.

Läs mer här

Matvinn

Vi slänger otroligt mycket mat och matavfall i Sverige. Faktiskt så mycket som 938 000 ton om året, bara i våra hushåll. Visst smakar det inte så bra att säga det högt? Allt är såklart inte sådant vi kan eller ska äta, men upp till 50% av allt vi slänger åker i soptunnan i onödan. Men med lite finurlighet och rätt kryddning kan man ta tillvara mycket mer av råvarorna. På sätt som man kanske inte riktigt tänker på i första hand. Vi kallar det matvinn.

Gör matsvinn till matvinn

 

Läs gärna vår hållbarhetsredovisning – ladda ner den här