Ny VD på Kockens

Johan Tornakull har utsetts till VD i Kockens AB. Han efterträder Hans Berggren, som kvarstår som koncernchef och VD i Sveriges Stärkelseproducenter.

Johan Tornakull anställdes i Kockens AB 2009 som Marknads- och försäljningschef för att några år senare bli utsedd till vice VD.

Under den här tiden har bolagets omsättning tredubblats och uppgår nu till drygt 250 Mkr.

Johan Tornakull har tidigare erfarenhet från bland annat Wasabröd, Mars och Swedish Match.

« Tillbaka